Vlastní identita

Kdo jsem? Jasnou odpověď najdeme jen sami v sobě. Když v sobě máme zmatek, je to těžké. Ale zdá se, že jiná cesta není. Když si na sebe uděláme chvilku čas, můžeme se zamyslet nad tím, co nám dělá radost, s kým je nám dobře atd. I přesto, když jsme zatíženi vnějšími okolnostmi, které nám nejsou nakloněné (např. nemáme dobré zaměstnání, složité mezilidské vztahy…), nevzdávejme hledat sami sebe.