Poradenství v obtížných životních situacích

Bezplatné poradenství v oblasti prevence duševní nepohody

Každou středu

9.00 -11.00h 16.00-18.00h.

Jiný čas možno domluvit elektronickou poštou.

Nabízíme poradenství zejména lidem, kteří prožívají vnitřní zranění (duševní). V poradně pracuje peer konzultant, tedy člověk, který na vlastní kůži prožil vnitřní zranění a prošel či prochází procesem uzdravování.

Poradenství neposkytujeme telefonicky ani on-line.